Browsed by
חודש: ספטמבר 2002

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 1: השכר אינו אויב התעסוקה

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 1: השכר אינו אויב התעסוקה

מאת: ז'אק ז'נראותרגום: עופר סיטבון | עיבוד: יפתח גולדמן ועופר סיטבון המאמר המופיע כאן הוא עיבוד מקוצר למאמרו של פרופ' ז'אק ז'נראו (Jacques Genereux), מן המכון ללימודים פוליטיים בפאריס, שהתפרסם בכתב העת הצרפתי 'אלטרנטיבות כלכליות' ("Alternatives Economiques") במאי 2002. בסדרת מאמרים מוצגת בכתב-עת זה ביקורת על הנחות מקובלות בתיאוריה הכלכלית הליבראלית. ככתוב בדברי המבוא לסידרה כולה: "דומה שההתיחסות הגוברת ל'חוקי הכלכלה' בדיון הציבורי משמשת כמעט באופן בלעדי לשם קידומן של כמה דוגמות של המחשבה הליברלית. אופן ההצגה הפשטני של דוגמות…

Read More Read More

חברה, גליון 3

חברה, גליון 3

www.bdidut.com – האתר בעל השם העגמומי מסתיר ניסיון מרתק של תנועה רעיונית ישראלית בשם 'פעולה עממית' שמאמינה באפשרות קיומה של חברה אלטרנטיבית, ומבקשת לעודד פעולה למען שינוי חברתי, בעיקר באמצעות פעילות בקבוצות קטנות, בתחומים מגוונים ביותר – החל מתיאטרון רחוב, דרך המצאת משחקים לא תחרותיים וכלה בהתארגנות עובדים. ניתן למצוא באתר הסברים מעניינים בשאלות שונות – תרבות הצריכה, צמיחה כלכלית, איכות הסביבה ועוד – וכן קישורים רבים לאתרים אנטי-גלובליים שונים. ראוי לציין את האפשרות הברוכה לטעון פרסומים שונים ורבי עניין…

Read More Read More