Browsed by
חודש: יולי 2002

חברה, גליון 2

חברה, גליון 2

www.adva.org – אתר היסוד ( איך לא… ) לכל המבקש להתוודע לסוגיית אי השוויון בחברה הישראלית. האתר של מרכז "אדוה" בנוי באופן ידידותי מאוד וגדוש שפע של נתונים וניתוחים הבוחנים באופן ביקורתי את המדיניות הכלכלית והחברתית, על היבטיה השונים – חינוך, תקציב, רווחה, סביבה… – וזאת תוך ניתוח סוגיות אקטואליות (החל מתכנית "חומת המגן" הכלכלית, דרך סוגיית הפרטת בתי הסוהר וכלה בשאלת השר"פ בבתי החולים). במקביל מועלות הצעות פוזיטיביות לעיצובה של תפיסה חברתית אלטרנטיבית. יש באתר גם קישורים לאתרים כלכליים…

Read More Read More